A.L.M.A

A.L.M.ANågonstans på servern finns https://jobitel.com/ en hemlig träningsanläggning, eller rättare sagt ett testcentrum som går under namnet A.L.M.A.
Endast ett fåtal kommer hit under sina http://xjobs.org/ liv på servern och ännu färre kommer ut levande.