Kommandon

Här nedan följer en lista över olika kommandon som används på servern och vad de är till för. Listan är en fullständig men täcker de absolut nödvändigaste kommandon som ni kan tänkas behöva använda. Ni skriver dessa kommandon direkt i ”chattfönstret” och trycker sedan enter som vanligt för att skicka.

Grundläggande

/help – Få upp en lista över alla kommandon.
/rules – Få upp en lista över serverns regler.

Pengar

/money – Se hur mycket pengar du har på ditt konto.
/baltop – Se en lista över de rikaste på servern.
/pay [namn] [summa] – Skicka över pengar till någon.

Meddelanden

/msg [namn] – Skriv ett privat meddelande till någon på servern.
/r [text] – Svara på senaste privata meddelandet.
/mail – Läs din mail.
/mail send [namn] [text] – Skicka mail till någon på servern.

Teleportering

/back – Teleportera dig till tidigare plats.
/sethome – Ställ in ditt hem.
/home – Teleportera dig hem.
/warp – Få upp en lista över alla platser.
/tpa [namn] – Begär att få teleportera dig till någon.
/tpahere [namn] – Begär att få teleportera någon till dig.